فرقه اهــــل حــــق

خاندان هاي اهل حق به تفكيك محل سكونت

اهل حق آتش بيگي يا همان مشعشعي ها: استانهاي كرمانشاه همدان زنجان گيلان تهران لرستان

اهل حق شاه ابراهيمي: كرمانشاه٬تهران٬همدان٬زنجان٬لرستان آذربايجان

اهل حق خاموشي: كرمانشاه٬لرستان٬همدان

اهل حق عالي قلندري: لرستان٬كرمانشاه

اهل حق يادگاري: كرمانشاه٬لرستان٬همدان

اهل حق شاه حياسي يا هياسي يا ايازي: كرمانشاه٬لرستان٬تهران

اهل حق ذوالنوري: لرستان٬كرمانشاه

اهل حق مصطفائي: زنجان٬همدان

اهل حق باويسي: كرمانشاه

اهل حق بوالوفائي: لرستان٬كرمانشاه

اهل حق باباحيدري: كرمانشاه

در آينده اماري از تعداد مريدان و تعداد خانوارهاي اين خاندانها به همراه نام سرسلسله آنها در اختيار دوستان قرار خواهم داد منتظر باشيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 9:16  توسط پــــــــــچ پــــــــــچ  |