فرقه اهــــل حــــق

تاريخچه مسلک اهل حق

با توجه به رواج بي سوادي و روحيه را زنگهداري در ميان «اهل حق» يا «يارستان»، نمي توان پيرامون اين مسلک نظري قطعي صادر کرد.


مولف کتاب " سرسپردگان" مي نويسد: تعيين تاريخ پيدايش اين جماعت، موضوع ساده اي نيست، زيرا منبعي که بتواند تاريخ حقيقي پيدايش آيين اهل حق را به ما نشان دهد، سراغ نداريم. 1


با اين حال، درباره ريشه و تاريخچه اين مسلک ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد که در اين جا به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:


• برخي از صاحبنظران يارستان مي گويند که اين مسلک از زماني که خداوند با ارواح آدميان به گفتگو پرداخت و از آنان بر الوهيت خود اقرار گرفت پي ريزي شده و پيامبران الهي يکي پس از ديگري مبلغ اين مسلک بوده اند.

اين فرقه و مسلک؛ از روز ازل، يعني از زماني که خداوند باارواح آدميان به محاوره پرداخته واز آنان بر الوهيت خود اقرار گرفته، پي ريزي شده است و برنامه آن در هر عصر و زماني … جزء اسرار انبياء و مرسلين بوده است. 2


در کتاب «زلال زلال» آمده است که ابراهيم (فرزند آذر)، براي گسترش آيين يارستان بسي تلاش کرد تا از سوي خداوندگار به پيغمبري برگزيده شده. 3


• برخي ديگر ريشه اين مسلک را از طريق «سلمان فارسي» و «ابوذر» و ...، به حضرت علي (ع) مي رسانند.


• برخي نيز ريشه اين مسلک را از طريق «بهلول» به امام صادق(ع) مي رسانند.


البته هيچج يک از اين سه گروه دليلي بر ادعاي خود ندارند و راه و روش و تعليمات و افکارشان با سيره امامان معصوم (ع) و پيامبران الهي (ع) سازگار نيست.


• برخي از سران اهل حق مي گويند که سابقه اين مسلک به قرن چهارم هجري مي رسد مؤسس اين مسلک شخصي به نام"مبارک شاه" ملقب به "شاه خوشين" بود. وي عنوان «سلطان طريقت» را به خود اختصاص داد. گويند که شاه خوشين در بلوران از توابع لرستان با جمعي از پيروان خود زندگي مي کرد چهار نفر از آنان به نامهاي " کاکاردا"، "چلوي"، "ميني زر" و "شهريار" که به چهار تنان زمان شاه خوشين معروف روح او در سلطاان اسحاق تجلي کرد. 4


• برخي مي گويند اين مسلک اهل حق يک فرقه سياسي است که ايرانيان متعصب براي انهدام بنيان اسلام اين فرقه را تشکيل داده اند و بعضي اجداد – آنان را مسيحي، ارمني و يا آشوري مي دانند. اما خود اهل حق اين نظر را قبول ندارند بلکه مي گويند که آنان فرقه اي از ريشه شيعي اثني عشريه اند. آنان خود را يکي از هفده سلسله عرفا به شمار مي آورند و در عين حال ميان خود و متصوفه تفاوتهايي قايلند. 5


• اما آن چه که مورد توافق پيشوايان فعلي اهل حق است اين که مسلک اهل حق يا يارستان از زماني به صورت يک مرام و مسلک در آمد که سلطان اسحاق در قرن ششم هجري قمري به ارشاد مرداني چند پرداخت که آنان سرسلسله خاندانهاي متعدد اين فرقه شدند و تا به امروز اين خاندان ها به نام آن رهبران ناميده مي شوند.


سلطان اسحاق ملقب به سلطان صحاک و صاحب کرم، از اکراد بود و در قرن ششم يا هفتم هجري مي زيست پدرش معروف به "شيخ عيسي" و مادرش "خاتون دايراک" ملقب به "رمزيار" نسبتش به حضرت امام موسي کاظم (ع) مي رسد محل تولدش قريه "برزنجه" ناحيه " شاره زور" يا " شهروز" بخش حلبچه شهرستان سليمانيه استان کرکوک واقع در کشور عراق فعلي است سلطان اسحاق بعداً از برزنجه هجرت کرد و به ايران منطقه "اورامان" کردستان قريه "شيخان" رفت و در همان جا مرد. وي در "اورامان" در محلي به نام "پرديور" ارکان مسلک اهل حق را معين و مقرر نمود.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 13:46  توسط پــــــــــچ پــــــــــچ  |